Arkiv

Arkiv för ‘Oplanerade centrala driftstörningar’ Kategori

Driftstörning MSSQL 2008

2014/09/02

Uppdatering 2014-09-02 18:05
Alla tjänster är nu åter igång.

2014-09-02 17:20
Vi har driftstörningar på en av våra databasservrar, tekniker jobbar på problemet.

Taggar:

2013-11-22 09:15 – Driftstörning Mysql

2013/11/22

Vår mysql tjänst slutade svara på vissa anrop, en omstart verkar ha löst problemet.

Taggar:

Defekt nätverksutrustning Älvsjö – 2012-06-21 22:50

2012/06/21

Vi upplever glapp i nätverket vid enstaka tillfällen från en av våra switchar. Vi försöker lösa felet snarast genom en omstart av switchen. Utrustningen kommer att bytas ut under natten om problemet inte går att lösa på något annat sätt. Endast ett fåtal tjänster är påverkade av problemet.

Uppdatering 2012-06-21 00:10
Omstarten verkar ha löst problemet, avbrottet under omstarten blev endast några tiotal sekunder.

Uppdatering 2012-06-21 00:30
Vi misstänker att problemet inte är löst. Utrustningen kommer därför att bytas ut under natten.

Uppdatering 03:00
Utrustningen är nu bytt och problemen åtgärdade.

Taggar:


© 2019 AxByte AB | Din publika IP-adress är