Arkiv

Arkiv för juni, 2012

Underhåll SQL Server – 2012-06-27 22:00

2012/06/27

Vi kommer att göra ett planerat underhåll på vår SQL Server tjänst med adress mssql2008.axbyte.com/mssql.axbyte.com. Avbrottet uppskattas till ca 10 minuter.

Taggar:

Nätverksstörning Älvsjö – 2012-06-25 17:00 – 17:15

2012/06/25

Vi hade en överbelastning från en av våra operatörer till vår serverhall i Älvsjö. Störningar på vissa tjänster pågick under tiden. Det mesta tyder på en riktad överbelastningsattack. Vi lyckades spåra den och styra bort trafiken relativt snabbt.

Uppdatering: 2012-06-25 17:40
Störningen berodde på en riktad attack på över 1000 megabit och vi har identifierat målet.

Taggar:

Defekt nätverksutrustning Älvsjö – 2012-06-21 22:50

2012/06/21

Vi upplever glapp i nätverket vid enstaka tillfällen från en av våra switchar. Vi försöker lösa felet snarast genom en omstart av switchen. Utrustningen kommer att bytas ut under natten om problemet inte går att lösa på något annat sätt. Endast ett fåtal tjänster är påverkade av problemet.

Uppdatering 2012-06-21 00:10
Omstarten verkar ha löst problemet, avbrottet under omstarten blev endast några tiotal sekunder.

Uppdatering 2012-06-21 00:30
Vi misstänker att problemet inte är löst. Utrustningen kommer därför att bytas ut under natten.

Uppdatering 03:00
Utrustningen är nu bytt och problemen åtgärdade.

Taggar:


© 2019 AxByte AB | Din publika IP-adress är